Páginas vistas en total

domingo, agosto 23


Zapatero en Estocolmo para verse con Reinfeld
Las cifras de la desocupación por la crisis económica son alarmantes. España la primera con casi el 25%, nunca antes había llegado a tal nivel, en Suecia con un 18% es también preocupante. Sin embargo lo que verán primero y ofrecerán soluciones a corto, mediano y largo plazo se relaciona con la desocupación entre los jóvenes. Les vamos a ofrecer, horas más en Primera Plana, un análisis del paro en la Unión Europea. La imagen es gentileza de RREE de Suecia que nos mantiene al tanto de cuanto sucede en el seno de la Presidencia sueca de la Unión.
En sueco ofrecemos la agenda que cumplirán Rodriguez Zapatero y el primer ministro sueco en su reunión del próximo lunes 31 de agosto en preparación al traspaso del mando de la U.E. que tendrá lugar el 31 de diciembre, habida cuenta que España se hará cargo de la presidencia desde el uno de enero 2010

På agendan står de svenska ordförandeskapsprioriteringarna och förberedelserna inför det spanska ordförandeskapet. Bland annat kommer den finansiella krisen och arbetet inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 samt andra aktuella utrikes- och EU-frågor att diskuteras.

Spanien tar över EU-ordförandeskapet efter Sverige.

Ur programmet:

12.00 Statsminister Fredrik Reinfeldt möter premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero.
Fototillfälle.
Plats: Entrén, Rosenbad.

12.00 Överläggningar mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero.

13.45 Presskonferens med statsminister Fredrik Reinfeldt och premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero.
Plats: Bella Venezia, Rosenbad.

jueves, agosto 20

- Målet är att Europa ska ha rent och bra vatten och hållbara vattenresurser år 2015. Snart ska det första åtgärdsprogrammet presenteras för kommissionen så vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt. Länderna i EU behöver utbyta erfarenheter och diskutera hur vattenproblemen ska tacklas. Det säger Ann-Louise Månsson på Miljödepartementet som är en av talarna på mötet.

Utmaningar för EU

År 2009 är fyllt av utmaningar för de europeiska vattenmyndigheterna. För första gången ska alla EU-länder presentera förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för sina avrinningsområden, det vill säga alla vattenområden med sjöar, åar och floder liksom kustområden och grundvatten. Det handlar bland annat om att kontrollera vattenkvaliteten. En bra sötvattenkvalitet leder i sin förlängning också till bättre havsmiljö då det mesta inlandsvatten någon gång når havet.
- Alla EU-länder har haft olika sätt att hantera vattenfrågor på. På mötet kommer representanter från en rad länder berätta hur de arbetat, säger Hanna Tornevall på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt. Hon är med och arrangerar mötet som börjar den 19 augusti.

Förvaltningsplanen som varje land ska ha på plats i år ska hjälpa till att förbättra ytvattnet, minska föroreningar som orsakas av utsläpp av farliga ämnen, skydda grundvattnet, förebygga föroreningar, säkra en balans mellan nyttjande och förnyelse och bevara skyddade områden.
- Jag kommer att ta upp vikten av sektorsöverskridande samarbete mellan bland annat jordbruk, fiske och energi och annan näringsverksamhet för att uppnå renare vatten, säger Ann-Louise Månsson om sitt tal som kommer att avsluta evenemanget.

Klimatförändringar

En del av mötet kommer att handla om klimatförändringar och utmaningen som de innebär för vattenförvaltning. För Sveriges del kan klimatförändringarna komma att innebära ökad nederbörd som hotar dammar, höjer havsnivån och orsakar fler översvämningar. För ett land i södra Europa kan effekterna bli de motsatta med torka och vattenbrist.
- Vi behöver diskutera hur vi ska anpassa oss till detta. Hur anpassar vi jordbruket? Hur ska vi förse södra Europa med vatten?, säger Ann-Louise Månsson.

Mötet går av stapeln på Älvsjömässan i Stockholm och 120 personer från hela EU har anmält sitt deltagande.
- Målet är att lära oss av varandras erfarenheter. Jag hoppas också att många kontakter knyts och att deltagarna får inspiration och känner att det de arbetar med är viktigt, säger Hanna Tornevall.

Samma vecka är det Världsvattenveckan i Stockhol

lunes, agosto 17

Hur kan biståndet göra mest möjliga nytta i en värld där klimatet förändras? Hur kan utvecklingsländernas kapacitet att hantera stora förändringar och katastrofer förstärkas? För att besvara dessa frågor tillsatte regeringen år 2007 en Kommission om klimatförändring och utveckling med mig som ordförande. I maj i år presenterades kommissionens slutrapport med rekommendationer för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Rapporten visar att även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser krävs att vi alla anpassar oss till ett nytt, föränderligt och osäkert klimat. Ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser måste därför kompletteras med åtgärder för att anpassa samhällen, stärka deras motståndskraft och därmed minska sårbarheten till följd av klimatförändringarna.

Rapporten slår också fast att det finns ett nära samband mellan anpassning och att ta fram nya torkresistenta grödor och att bygga vattenbarriärer och utsläppsminskningar. Det står vidare klart att i fattiga och utsatta samhällen hjälper inte klimatsatsningar om medborgarna inte har tillgång till utbildning, rättsäkerhet eller nödvändiga resurser att hantera ett förändrat klimat.

Alliansregeringen har slagit fast att biståndet ska klimatsäkras. I början av sommaren gav regeringen Sida i uppdrag att ta fram en policy för miljö och klimat som ska styra och vägleda berörda departements och myndigheters arbete med miljö- och klimatfrågor inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete.

Sverige genomför redan många insatser runt om i världen. För Bolivia har Sida genom UNICEF initierat ett förebyggande program som lindrar effekterna av de årliga översvämningarna. På motsvarande sätt sker speciella satsningar till exempel i Burkina-Faso, i Kambodja och i Bangladesh. I den nyligen antagna strategin för Irak är miljö och klimat en prioriterad fråga. Likaså avvecklar regeringen det traditionella biståndet till Kina och Indien, till förmån för klimatsatsningar där. I New Dehli placeras också en speciell klimatattaché.

Av Sidas bistånd går närmare 4 procent till direkt vattenrelaterade åtgärder, men mycket mer till insatser inom miljö och klimat. Utöver vårt sedvanliga utvecklingssamarbete har Sverige redan uppmärksammat behovet av akuta insatser genom att avsätta ytterligare 4 miljarder kronor i klimatbistånd under perioden 2009-2012. Målet är främst att bidra till långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringarna i de fattigaste länderna, men också till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa halten av växthusgaser.

I december möts världens länder i Köpenhamn för att, inom ramen för FN:s Klimatkonvention, försöka enas om ett nytt internationellt klimatavtal. Våra krav på världens länder att begränsa utsläppen kommer i en tid då många utvecklingsländer ser sina framsteg gå om intet i finanskrisens spår.

De svenska insatserna kan fungera som viktiga exempel också för andra länder. Jag uppmanar därför också mina kollegor i EU:s medlemsländer att följa Sveriges exempel.
På global nivå måste det till samarbeten och åtaganden för att verkliga resultat skall kunna uppnås.

Världens givare måste uppfylla sina tidigare löften om en biståndsnivå på minst 0,7 procent av BNI. Det är inte bara ett reellt problem för utvecklingsländerna att utlovade pengar inte kommer dem till del, utan även ett problem för givarländerna och andra som vill se konstruktiva internationella överenskommelser. Till det måste mer medel skjutas till från både privat och offentlig finansiering i arbetet med klimatanpassning.

Regeringen har en hög ambition i klimatarbetet. Vad Sverige åstadkommer i utsläppsminskningar påverkar dock bara någon promille av världens utsläpp. Det är bortom Sveriges gränser som klimatförändringarna märks tydligast och slår hårdast. Jag vill att Sverige ska vara ledande både i att genomföra effektiva åtgärder här hemma och i arbetet med att utveckla det internationella samarbetet för att möta klimatutmaningarna.

Gunilla Carlsson
Biståndsminister

martes, agosto 11


el gobierno del Reino de Suecia ha resuelto dar por reconocida la decisión de la Casa Real aprobando el matrimonio entre la Princesa Madelaine y Jonas Bergström según lo dió a conocer un alto representante de la Cancillería en la Residencia de verano previo al acto de presentación de los novios ante los medios, que fue seguido de una conferencia de prensa en que estuvieron presentes algunos cientos de periodistas y fotógrafos y camarógrafos de la televisión sueca y europea.

Regeringen har idag, vid ett extra regeringssammanträde, fattat beslut om att efter H.M. Konungens hemställan lämna sitt samtycke till äktenskap mellan Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström.

- Jag vill framföra mina varmaste gratulationer och lyckönskningar till Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.


la noticia está en toda la prensa. horas más martes 11 de agosto tendrá lugar el compromiso oficial entre la princesa Madelaine y su novio Jomas Bergström. se casarán en fecha aún no señalada pero en todo caso después del matrimonio entre Victoria la princesa heredera y Daniel

I dag tillkännages förlovningen mellan prinsessan Madeleine och Jonas Bergström, uppger hovet i ett pressmeddelande.

Kungen har gett sitt samtycke till att paret ingår äktenskap "i enlighet med grundlagens bestämmelser inhämtat regeringens samtycke", skriver hovet i pressmeddelandet.

Datum för bröllopet är ännu inte bestämt, men senare i eftermiddag kommer paret att möta pressen på Solliden.

Hovets presschef, Nina Eldh, säger till TT att det ännu inte finns några uppgifter på när bröllopet ska ske eller var paret ska bo efter bröllopet. En sak är dock säker – bröllopet kommer inte att hållas före kronprinsessans bröllop eller valet nästa år.

– Det sker två stora händelser nästa år minst, och det kommer inte att hållas före de två händelserna, säger Nina Eldh till TT och menar att förlovningen har planerats en tid.

Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström träffades 2002 genom gemensamma vänner.

Redan på måndagen gick Svensk Damtidning ut med uppgifterna om förlovningen, som enligt dem ska ha skett under helgen, då en privat förlovningsmiddag hölls på Solliden med kungafamiljen och Jonas Bergströms familj.

Expressen skriver att paret bytte ringar redan för två veckor sedan, något som tillbakavisas av hovets presschef:

– Det är i dag förlovningen tillkännages, säger Nina Eldh till SvD.se och berättar att det naturligtvis är stor glädje och glada miner på slottet.

Klockan 16 på tisdagen kommer en presskonferens att hållas på Solliden slott på Öland.

– Då får de unga tu berätta om den glada händelsen, säger Nina Eldh till SvD.se.

jueves, agosto 6


el buen uso del agua potable
aprovechando el tradicional festival del agua mundialmente conocido, la ciudad de Estocolmo compartirá sus experiencias con delegados de los 27 países de la Unión y miles de otros invitados que durante cinco días reflexionarán sobre el mejor uso del agua que viene resultando ser cada vez más escaso y más valioso. (afiche y texto en sueco de la Presidencia de la UE)

Målet är att Europa ska ha rent och bra vatten och hållbara vattenresurser år 2015. Snart ska det första åtgärdsprogrammet presenteras för kommissionen så vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt. Länderna i EU behöver utbyta erfarenheter och diskutera hur vattenproblemen ska tacklas. Det säger Ann-Louise Månsson på Miljödepartementet som är en av talarna på mötet.

År 2009 är fyllt av utmaningar för de europeiska vattenmyndigheterna. För första gången ska alla EU-länder presentera förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för sina avrinningsområden, det vill säga alla vattenområden med sjöar, åar och floder liksom kustområden och grundvatten. Det handlar bland annat om att kontrollera vattenkvaliteten. En bra sötvattenkvalitet leder i sin förlängning också till bättre havsmiljö då det mesta inlandsvatten någon gång når havet.
- Alla EU-länder har haft olika sätt att hantera vattenfrågor på. På mötet kommer representanter från en rad länder berätta hur de arbetat, säger Hanna Tornevall på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt. Hon är med och arrangerar mötet som börjar den 19 augusti.

Förvaltningsplanen som varje land ska ha på plats i år ska hjälpa till att förbättra ytvattnet, minska föroreningar som orsakas av utsläpp av farliga ämnen, skydda grundvattnet, förebygga föroreningar, säkra en balans mellan nyttjande och förnyelse och bevara skyddade områden.
- Jag kommer att ta upp vikten av sektorsöverskridande samarbete mellan bland annat jordbruk, fiske och energi och annan näringsverksamhet för att uppnå renare vatten, säger Ann-Louise Månsson om sitt tal som kommer att avsluta evenemanget.

En del av mötet kommer att handla om klimatförändringar och utmaningen som de innebär för vattenförvaltning. För Sveriges del kan klimatförändringarna komma att innebära ökad nederbörd som hotar dammar, höjer havsnivån och orsakar fler översvämningar. För ett land i södra Europa kan effekterna bli de motsatta med torka och vattenbrist.
- Vi behöver diskutera hur vi ska anpassa oss till detta. Hur anpassar vi jordbruket? Hur ska vi förse södra Europa med vatten?, säger Ann-Louise Månsson.

Mötet går av stapeln på Älvsjömässan i Stockholm och 120 personer från hela EU har anmält sitt deltagande.
- Målet är att lära oss av varandras erfarenheter. Jag hoppas också att många kontakter knyts och att deltagarna får inspiration och känner att det de arbetar med är viktigt, säger Hanna Tornevall.

Samma vecka är det Världsvattenveckan i Stockholm. Läs mer via länkarna till höger.

martes, agosto 4

la presidencia sueca de la UE ha celebrado: (texto disponible sólo en inglés)

Ordförandeskapsuttalande med anledning av att Kenya omvandlar dödsstraff till livstids fängelse

The Presidency of the European Union welcomes the announcement on 3 August by the President of Kenya, Mr Mwai Kibaki, that he has decided to commute all existing death sentences in Kenya into life sentences. The Presidency notes that no executions have been carried out in Kenya since 1987.

The Presidency considers that the abolition of capital punishment contributes to the enhancement of human dignity. The Presidency reaffirms the EU’s objective of working towards universal abolition of the death penalty and believes that formal abolition by Kenya would be an important step towards that aim.

sábado, agosto 1


la princesa Madelaine de 27 años había sido injuriada por una publicación alemana. la corte se querelló ante tribunal competente que ha determinado que Made, como la llaman los jóvenes escandinavos reciba una compensación de 400 mil euros, algo así como cuatro millones doscientos mil coronas suecas. Uy!! qué suerte.
el dinero será utilizado totalmente para fines de beneficencia en un fondo destinado a los niños del mundo! Eso está bien. En la foto de la revista real "Damas de Suecia", aparece Made con su hermana mayor Victoria heredera del trono