Internationellt sett ligger Sverige långt fram när det gäller andelen internetanvändare, men fortfarande är det 1,5 miljoner vuxna som inte använder nätet. Stiftelsen .SE:s rapport Äldre svenskar och Internet, som publiceras i dag, visar att 1,3 miljoner av de som inte använder Internet är över 50 år. Två av tre av dem uppger att de redan har telefon, radio, tv och dagstidning och är nöjda med det. De saknar helt enkelt intresse för Internet. Att tekniken är krånglig att använda är ett annat skäl. Att det är för dyrt tycker drygt en av tio.
Men internet har en självklar roll i dagens samhälle. Den som vill vara del av samhällsdebatten, bidra med inlägg och ge svar på tal, hamnar i periferin utan nätet. Det handlar om att på enklaste sätt utöva sina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare. Myndigheter och företag förbättrar sin service, många gånger till lägre kostnader även för användarna. På sociala medier, så som Facebook och Twitter, pågår en dynamisk debatt som vitaliserar demokratin. Fler höjer sin röst på nätet. Tv och radio hänvisar också i allt större utsträckning till nätet.
Nästan alla i Sverige har tillgång till Internet, utbyggnaden har varit snabb. Det innebär också att samhälle och enskilda har kunnat hämta hem vinsterna av den nya tekniken. I dag utgår utvecklingen från att alla är uppkopplade.
Artikeln fortsätter...