Páginas vistas en total

miércoles, abril 28

Anders Arborelius

Allt till Guds ära

Låt oss bedja. Helige och barmhärtige Fader, i stor sorg kommer vi till dig för att bönfalla om förbarmande:


Ditt folk lider av den synd som drabbat oskyldiga barn och unga: Herre, förbarma dig.


Du har kallat oss alla till helighet, men de mest utsatta har blivit sårade och utnyttjade: Kristus, förbarma dig.


Din Kyrka skall återspegla din godhet, men synden har trängt in och vanställt hennes ansikte: Herre, förbarma dig.


Dina präster är Kristi sändebud och förvaltare av dina hemligheter, men några av dem har svikit och förrått sin Herre: Kristus, förbarma dig.


Du vill förmedla helande och nåd till de små och svaga, men de har skändats och missbrukats: Herre, förbarma dig.


Därför ber vi dig, Fader, låt din Sons barmhärtighet utgjutas över ditt folk, som bönfaller dig om omvändelsens nåd, så att de sårade helas, de förtrampade upprättas, de utnyttjade reses upp och du blir prisad och ärad i all evighet.

Amen

domingo, abril 25


el obispo de Suecia se ha dirigido a toda la catolicidad en dramático mensaje

Anders asume toda la responsabilidad por una denuncia contra un religioso.

la acusación tiene 20 años de antiguedad aunque nunca se investigó a fondo


Kära bröder och systrar i Kristus!

De sista dagarna har varit ytterst smärtsamma för oss alla. Det har framkommit att präster som arbetat tidigare i vårt stift gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mot barn och unga. I Kyrkans namn har jag bett dem som drabbats av detta fruktansvärda om förlåtelse. Som vi förstår innebär detta också att vi alla måste be för offren: om helande och upprättelse. Ett sådant övergrepp är alltid något som ger svåra efterverkningar i en människas liv. Det är en förbrytelse mot ett oskyldigt barn och mot Gud själv. Samtidigt är det viktigt att det som skett i det förgångna kommer fram i ljuset. Det är en del av "minnets rening" som Johannes Paulus II talade om. Kyrkan är medveten om all synd, som hennes medlemmar, och i detta fall vissa av hennes präster, gjort sig skyldiga till genom tiderna och ber om bot och bättring. I vår egen bön och botgöring får vi bära fram detta inför Gud och be om hans förbarmande.

Det skulle vara en stor tröst för mig och för vårt stift om många troende ser det som har hänt som en maning till mer och intensiv bön. Det vore också fint att samlas för eukaristisk tillbedjan. Man kan t.ex. be botpsalmerna och läsa lämpliga texter i botens och gottgörelsens tecken, eftersom oskyldiga har kommit till skada och Gud själv har sårats av det som skett.

Låt oss bedja. Helige och barmhärtige Fader, i stor sorg kommer vi till dig för att bönfalla om förbarmande:


Ditt folk lider av den synd som drabbat oskyldiga barn och unga: Herre, förbarma dig.


Du har kallat oss alla till helighet, men de mest utsatta har blivit sårade och utnyttjade: Kristus, förbarma dig.


Din Kyrka skall återspegla din godhet, men synden har trängt in och vanställt hennes ansikte: Herre, förbarma dig.


Dina präster är Kristi sändebud och förvaltare av dina hemligheter, men några av dem har svikit och förrått sin Herre: Kristus, förbarma dig.


Du vill förmedla helande och nåd till de små och svaga, men de har skändats och missbrukats: Herre, förbarma dig.


Därför ber vi dig, Fader, låt din Sons barmhärtighet utgjutas över ditt folk, som bönfaller dig om omvändelsens nåd, så att de sårade helas, de förtrampade upprättas, de utnyttjade reses upp och du blir prisad och ärad i all evighet.

Men min förbön och min välsignelse i denna påskens tid, då vi litar på kraften i Kristi uppståndelse mitt i allt vårt betryck.

+Anders Arborelius ocd

Stockholm

2010-04-15