Páginas vistas en total

jueves, julio 30

Samarbete för förbättrad läkemedelsuppföljning

Ordförandeskapet i EU var den 29 juli värd för konferensen Assessing Drug Effectiveness – Common Opportunities and Challanges for Europe. Som ett resultat av konferensen kommer ett pilotprojekt på EU-nivå att initieras. Delegater från 27 länder var representerade.

Fotograf: Fredrik Persson/Scanpix

Christina Rångemark Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket, statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet och generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Samtliga medverkade i presskonferensen och mötet.

Läkemedelsbehandling är en av de vanligaste behandlingsmetoderna inom hälso- och sjukvården. Trots det är kunskapen om läkemedlens effekter i den kliniska vardagen mycket begränsad. Stora resurser läggs på forskning innan ett läkemedel godkänns för försäljning på den europeiska marknaden. Efter godkännandet är däremot uppföljningen av läkemedlets effekter i den kliniska vardagen otillräcklig.

En förbättrad uppföljning ger ett bättre kunskapsunderlag och kan leda till att användningen av läkemedel blir bättre anpassad till den enskilda patientens behov. Det ger också bättre förutsättningar att säkerställa att de pengar som satsas på att subventionera läkemedel används på ett mer effektivt sätt inom EU.
Konferensen är ett steg på vägen mot ökat europeiskt samarbete om uppföljning av effekterna av läkemedel efter deras godkännande. Det syftar ytterst till att ge den enskilde patienten större trygghet och säkerhet genom att ge hälso- och sjukvården ett bättre kunskapsunderlag när läkemedelsbehandling sätts in.
Som ett resultat av konferensen har det svenska ordförandeskapet nu fått positiv respons från delegaterna att initiera ett pilotprojekt på EU-nivå.
- Projektet omfattar insamling av data om läkemedelseffekter och hur resultat kan bli tillgängliga för flera länder och intressenter, säger statssekreterare Karin Johansson. Ett möte kommer att hållas i höst med de aktörer som anmält sitt intresse till att delta i pilotprojektet.

lunes, julio 27

la bbc de londres denuncia:
armas de fabricación sueca en poder de las FARC?

Este escándalo comenzó a gestarse después de que la revista británica especializada en temas de inteligencia Jane's Intelligence Weekly diera cuenta de una incautación de armamento sueco que se hallaba en poder de la guerrilla.

La citada publicación informó que en el procedimiento el ejército colombiano había confiscado un número indeterminado de lanzacohetes AT4, fabricados por la compañíaSaab Bofors Dynamics.

Un alto funcionario del gobierno colombiano le informó al colaborador de BBC Mundo en Bogotá, Hernando Salazar, que son tres los lanzacohetes suecos encontrados a las FARC y que el hallazgo se produjo en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

"No sabemos cuánto se pagó por esos lanzacohetes”, declaró la fuente, quien precisó que, según los correos hallados en los computadores de Raúl Reyes, las FARC tenían destinados US$300.000 para la compra de ese tipo de armamento.

"Vendidos a Venezuela"

La emisora pública Sveriges Radio Intrenational de Suecia, en tanto, informó que la empresa Saab Bofors Dynamics pudo identificar las armas como parte de un lote enviado a Venezuela en la década del 80.

Por su parte, el consejero político del Ministerio sueco de Comercio, Jens Ericsson, dijo que tienen confirmado que "material (de defensa) sueco se ha encontrado en un campamento de las FARC", según declaraciones citadas por la agencia francesa AFP.

En similar sentido se pronunció el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, quien informó sobre la incautación de armamento "que un país europeo le vendió a Venezuela".

La fuente que habló con BBC Mundo en Bogotá declaró que los militares colombianos investigan si existen otros lanzacohetes similares en manos de las FARC.

"Los tres lanzacohetes no habían sido disparados", explicó la fuente, quien añadió que el hallazgo se produjo hace algunas semanas, pero que solo la semana anterior se precisó que eran de fabricación sueca y que habían sido vendidos a Venezuela.

"Show mediático"

Desde suelo venezolano, la respuesta llegó por boca del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien calificó a las denuncias como un "show mediático".

Parece una película barata del gobierno norteamericano y lamentablemente de los pitiyanquis de la región

Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia de Venezuela

"No me extrañaría que la fuente sea nuevamente la supercomputadora de Raúl Reyes en la que aparezca un archivo con una configuración extraña", ironizó el funcionario en alusión al material informático incautado en el campamento donde el año pasado fue abatido el jefe guerrillero.

"Parece una película barata del gobierno norteamericano y lamentablemente de los pitiyanquis de la región", afirmó el ministro venezolano.

En Bogotá, mientras tanto, el presidente Álvaro Uribe reiteró este lunes que la guerrilla "está buscando comprar" misiles tierra-aire y pidió ayuda a la comunidad internacional:

clicLea: Uribe pide que no le vendan armas a las FARC

Desde hace 10 años, cuando comenzó a implementarse el Plan Colombia que fortaleció la capacidad aérea de las fuerzas militares, han circulado rumores de que las FARC estaban buscando armas más poderosas, señala el colaborador de BBC Mundo Hernando Salazar.

De hecho, buena parte de los grandes golpes asestados a la guerrilla en los años recientes han sido por vía aérea. Así lograron darles muerte a jefes como "Raúl Reyes", "Martín Caballero" y el "Negro Acacio", recuerda Salazar.

"Máxima gravedad"

El analista militar Alfredo Rangel le dijo a BBC Mundo que la revelación sobre la posesión de lanzacohetes suecos en manos de las FARC "es de la máxima gravedad".

Rangel, que dirige la Fundación Seguridad y Democracia, considera que la llegada de ese material de guerra supuestamente venezolano a manos de la guerrilla colombiana no pudo ocurrir "sin la anuencia de altos mandos del ejército" de ese país.

Según Rangel, la gran pregunta que surge en estos momentos es si la entrega de los lanzacohetes ocurrió antes o después de que el presidente Chávez descalificara la lucha armada y le pidiera a las FARC que liberen a los secuestrados que mantienen en su poder.

viernes, julio 24

Modernisering av Foreign Service Sverige
Mauritius Aira

Även Bolivia ökar antalet ambassader och konsulat överallt, Sverige delvis på minskad effekt och modernisera sina tjänster i fråga om yttre förbindelser och delvis på grund av krisen och behovet av ekonomin. För några timmar sedan regeringen fattade beslutet att se över driften av sin utrikesministeriet, representationer utomlands och nivån på kompetensen hos de som överlåtits till en expert Egardt Peter att hans uppdrag som utförs under följande antaganden.
Målet är att uppnå en mer flexibel för att underlätta koncentration på prioriterade. De få rekommendationer för en mer modern, uppdaterad version av Konungariket Sverige i mitten av de krav som globaliseringen. Projektet kommer att bli följden av den föreslagna forskningen kommer att överväga ett närmare samarbete med EU och de nordiska länderna, har rekommenderat utrikesminister Carl Bildt är en av de mest erfarna utländska ministrar från hela EU.
Sverige anslöt sig till Europeiska unionen vars ordförandeskap just nu spelar en viktig roll i relationerna med andra stater och övergripande analys av de problem som följer av globaliseringen, förändringar i omvärlden och migration. I menyn inkluderar konsulärt bistånd, utvecklingssamarbete och behovet av en intensiv affärsutveckling. Som våra läsare är medvetna om att social pakt Kingdom regeringen ges en roll företagare vars intressen är lika viktiga som de som för arbetstagare i alla politiska beslut fattas.
Nu kanslern har stängt fyra konsulat i Kaliningrad, i Guangzhou, i Los Angeles och New York anses mycket viktig och kommer att bli hedersmedlem att samordna uppgifter med andra 17 honorärkonsulat i Sverige i USA. I mars 2010 avslutade också ambassaden i Colombo, Sri Lanka, vars ärenden kommer att serveras från New Delhi. Fram till slutet av skatteförvaltning, minister Bildt har lovat att spara 50 miljoner kronor (ca 50 miljoner bolivianos) 100 människor när det gäller att minska utländsk tjänst, utan att sänka halterna av effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna.
Det vore orättvist att inte förklara att om en del justeringar sker, andra får ge vika för globala bidrag till de fattigaste länderna genom organ som FN, Unicef, EU och stöd kontor direkt som Röda Korset, HR, och andra som förvaltar IDA program hjälpa tredje världen. Égard forskaren arbetar som chef för avdelningen för utrikeshandel i Stockholm och har tjänstgjort på UD.
I mitten av tabellen sparpaket, effektivitet och god förvaltningssed att förstå att Bolivia har nyligen utsett en ambassadör är att Sverige serveras från Buenos Aires i sydamerikanska. Det finns inga argument än välgörenhet i utgifterna sedan lysande främling som kom till Stockholm utan språk och agronom till yrket, som skulle teoretiskt uppfylla halvön som bildas av Konungariket Danmark, Norge, Sverige och Finland (ej kungariket men republiken). När Choquehuanca i La Paz presenteras hans kolleger MAS som diplomat, sade att uppgiften skulle öppna upp marknader för bolivianska produkter i Sverige "utan att säga vad de eller prognoser för potentiella ekonomiska marknaden. Minns att det första och enda licensierade ambassadör i Bolivia utsågs av Medardo Navia MIR eftersträvas samma mål, men utan framgång. Men Navia en erkänt professionell med kunskaper i engelska och svenska, hade en betydande minskning diplomat i särskilda grupper av sociala och sådde marken för det framtida arbetet. Efter ambassaden kvar i Navia acefalía och företagsledare som ockuperat kontoret och fick inga signifikanta resultaten var begränsade till att samla in deras löner från UD.
Exemplet sparpaket som Sverige är att förse oss med att minska sin budget utgifter i utländsk tjänst samtidigt som modernisering och samordning av åtgärder med Europeiska unionen, kommer att anpassa sig till verkligheten, utan förväntningar om en överdimensionerade diplomati och improvisation många misstag. (från blog Bolivia Primera Plana)

lunes, julio 20

editor: Suecia está poniendo de su parte toda su experiencia en materia de asilo político y refugiados. jueves 23.jul. tendrá lugar una importante reunión de los ministros del ramo dentro de la UE, presidida por el ministro Tobías Ballström y el comisionado Jacques Barrot. el texto en sueco gentileza de la Cancillería, resume el tratamiento del tema:

- Det fanns en stor enighet på mötet om att det praktiska samarbetet måste förstärkas. En utgångspunkt måste vara att den enskilde asylsökande i så hög utsträckning som möjligt ska få ett likvärdigt mottagande, och få sin ansökan bedömd efter samma kriterier, oavsett till vilken medlemsstat han eller hon anländer, sa migrationsminister Tobias Billström på en presskonferens efter torsdagens möte.

Det informella ministermötet pågår på Stockholmsmässan den 16 och 17 juli. Ministrarna träffas i olika konstellationer för samtal om migrations-, justitie- respektive inrikesfrågor. Tobias Billström stod som värd då migrations- och asylfrågor diskuterades under torsdagseftermiddagen. Den övergripande frågan under de två dagarna är hur EU ska arbeta på RIF-området under de kommande fem åren, vilket under det svenska ordförandeskapet ska resultera i det så kallade Stockholmsprogrammet.

Solidaritet och fördjupad dialog

Just nu pågår arbetet med att skapa ett gemensamt asylsystem i EU, och unionen har kommit en bra bit på väg. Dock återstår många frågor att lösa. Migrationsministrarna tog på sitt möte på torsdagen upp frågan om solidaritet och ansvarsfördelning – både mellan medlemsländerna och mellan EU och länder utanför unionen. Det handlar till exempel om att visa solidaritet med medlemsstater och länder utanför EU som utsätts för ett hårt migrationstryck. Dessutom vill ministrarna se en fördjupad dialog med länder utanför unionen om kopplingen mellan migration och utveckling, till exempel när det gäller stöd i fråga om kunskaps- och kapacitetsutbyggnad.

På presskonferensen på torsdagseftermiddagen deltog också Jacques Barrot, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvise-, frihets- och säkerhetsfrågor. Han betonade att vikten av att få ett gemensamt europeiskt asylsystem på plats senast 2012.

- Ett sådant system är inte bara tomma ord. Det kan hjälpa oss att ta emot dem som verkligen behöver stöd, sa Jacques Barrot.

Förslag om Balkan

I samband med ministermötet kommenterade migrationsministern även gårdagens förslag från EU-kommissionen om att lyfta viseringskravet för före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien.

- Frågan har hög prioritet och vi kommer att göra vårt bästa för att rådet under hösten ska kunna fatta beslut om viseringsfrihet. Ett sådant beslut vore ett konkret steg närmare EU för de här länderna, säger Tobias Billström.

Grundbulten för ministrarnas diskussion på torsdagen – som inte utmynnade i några definitiva beslut eftersom mötet klassas som informellt – var ett starkt stöd för principen att EU behöver fortsatt migration.

- Vi håller helt med om den utgångspunkt som kommissionen haft för sitt meddelande om Stockholmsprogrammet, att väl hanterad migration kan bidra positivt till utvecklingen av både EU och länder utanför unionen, säger migrationsminister Tobias Billström.

Sammanlagt befinner sig omkring 300 delegater på Stockholmsmässan med anledning av det informella ministermötet. Nu följer en sommar och höst av intensiva överläggningar för att mejsla fram Stockholmsprogrammet under Sveriges ordförandeskap.

miércoles, julio 15

la unión europea está seriamente comprometida con la búsqueda de una política de migración que no entre en contradicción con otra política común para el asilo político. puede usted seguir los debates en inglés, en vivo y en directo o a través de los videos que gracias a RREE de Suecia le ofrecemos a la derecha en el link: Nyheter o sea noticias. pinche allí y luego en el logotipo de la presidencia sueca de la EU. realmente impresionante por la calidad y oportunidad de los textos.


Migrationsfrågor i fokus

EU har kommit en bit på vägen i arbetet med en gemensam asylpolitik, men det är en hel del som fortfarande ska lösas. Trots gemensamma regelverk spretar det ordentligt mellan länderna när det gäller flyktingmottagande och beviljande av asyl. I det framtida samarbetet bör därför rättssäkerheten förbättras ytterligare och solidariteten öka. Ordförandeskapet kommer att arbeta för att skillnaderna mellan olika länders asylpraxis, t.ex. mottagningsförhållanden, asylprövning och återvändandepolitik, minskar. Ansvaret för asylansökningarna behöver också delas mer solidariskt i framtiden.

Migrationsfrågorna har också hög prioritet. EU måste bli mer attraktivt för arbetskraftsinvandring så att flaskhalsar kan lösas upp på arbetsmarknaden och fler kan få arbete.

Ytterligare en del av Stockholmsprogrammet är kampen mot gränsöverskridande brottslighet – ett område där det europeiska samarbetet spelar en helt avgörande roll. En viktig fråga för höstens arbete blir att hitta en balans mellan å ena sidan gemensamma åtgärder för säkerhet och å andra sidan den enskildes rättigheter. EU:s verktyg för att hantera brottslighet som terrorism och människohandel måste slipas ytterligare, samtidigt som individens rättigheter bättre än idag måste tillvaratas i EU-samarbetet. En fråga där unionen tidigare har misslyckats med att nå fram till gemensamma regler är den om rättigheter i brottmålsprocessen. En brottsmisstänkt från ett annat EU-land bör exempelvis kunna ges rätt till tolkning och översättning. Detta är något som nu diskuteras i förberedelserna inför höstens förhandlingar.
– Det är ett sätt för EU att lyfta blicken från samarbetet inom polis och straffrätt och ta ett större ansvar för medborgarna. Stockholmsprogrammet kommer till skillnad från tidigare program att ta ett större grepp om frågor som rör individen, säger Signe Öhman vid Justitiedepartementet.

Brottsoffer ska skyddas

Det svenska ordförandeskapet vill också föra in ett tydligt brottsofferperspektiv i Stockholmsprogrammet. Målet är att slå fast vilka rättigheter en EU-medborgare som utsatts för ett brott har, och se till att brottsoffer får stöd – oavsett i vilket EU-land brottet sker. Det är också av stor betydelse för många medborgares vardag att skapa en större rättslig förutsägbarhet. Det måste bli lättare att flytta inom unionen och ha egendom i andra länder utan att stöta på oväntade rättsliga hinder.

Tiden för att förhandla fram Stockholmsprogrammet är knapp. Den 10 juni lade EU-kommissionen fram två s.k. meddelanden där man utvärderar hur man har genomfört åtgärderna i det nuvarande programmet och vad unionen i fortsättningen bör fokusera på. I mitten av juli möts sedan EU:s justitie- och inrikesministrar för ett informellt möte i Stockholm för en första diskussion om hur Stockholmsprogrammet bör se ut (se länken till höger). Därefter följer en höst av intensiva förhandlingar för att unionens stats- och regeringschefer ska kunna anta strategin på toppmötet i december.

- Jag hoppas att Stockholmsprogrammet inte bara får betydelse för de närmaste fem åren utan också kan vara aktuellt femton-tjugo år framåt i tiden, säger statssekreterare Minna Ljunggren.

sábado, julio 11

En Europa se ha abierto un debate cuyo eje es la libertad de expresión y la imagen de Bolivia. Valdrá la pena seguirlo y participar de él

Aunque con varios meses de retraso, pues el origen del asunto se remonta a fines del año pasado, en Europa se ha desencadenado un debate cuyo eje es la imagen de Bolivia. Se trata de una historieta de siete páginas que fue publicada en “Tilt”, una revista sueca, bajo el título "Narkotisk Nation", que significa “Una nación narcotizada”.


En ella, se deslizan frases como: "una nación devorada por la droga", y afirmaciones según las que "la mitad de la economía boliviana, de una u otra manera, está relacionada con la cocaína" y que el dinero fruto de la venta de este alcaloide "ha infectado al país hasta las esferas gubernamentales, ya que Evo Morales, un productor de coca, fue elegido Presidente en el año 2005".


La publicación en cuestión consiste en una antología de varios trabajos de conocidos dibujantes suecos que trata sobre el uso del alcohol y las drogas. Es parte de una campaña educativa que se propone difundir “un material de discusión ameno, reflexivo y juvenil, que luego tomó la forma de una revista de historietas que será material didáctico dirigido a adolescentes”, según ALMAeuropa, la institución responsable de la iniciativa financiada por el organismo estatal que se hace cargo de la salud y el aspecto social de Suecia.


Durante muchos meses, tal publicación pasó desapercibida. Hasta que a fines de junio un periodista sueco pidió que la revista sea retirada de circulación porque presenta a Bolivia “bajo un punto de vista prejuicioso y racista”.


Poco después, la Asociación Latinoamérica Latinamerikagruppern, se sumó a la campaña a través de un artículo titulado "Propaganda contra Bolivia". "¿Por qué ironizar sobre la pobreza y sobre gente que vive en otra realidad y cultura que Suecia?", pregunta. Para atizar el conflicto, esta semana la organización boliviana de Gotemburgo Boliviagruppen publicó una protesta pública contra "Narkotisk Nation”.


ALMAeuropa por su parte, ha asumido su defensa a través de su sitio en Internet (www.almaeuropa.org) en el que afirma que "prohibir o retirar un libro que no le guste a alguien es una posición totalitaria que, nosotros que trabajamos en ALMAeuropa, nunca apoyaremos o por la que no nos rectificaremos".


Como era de suponer, el asunto ha sido comparado con la polémica que hace unos años se desencadenó a raíz de la publicación en un periódico danés de unas caricaturas de Mahoma que fueron consideradas ofensivas por los fundamentalistas islámicos. Ahora su lugar es ocupado por quienes se han atribuido la tarea de “defender la imagen de Bolivia”.


La polémica está servida, y su evolución sin duda merecerá más de un comentario. Será una muy buena ocasión para reflexionar sobre la libertad de expresión y sobre la muy mala imagen que le da a nuestro país el asunto del narcotráfico.

miércoles, julio 8


Det kommande G8-mötet i Italien och L'Aquila är på flera sätt av stort symboliskt värde. Förutom att visa solidaritet med Italien efter den fruktansvärda jordbävningen tidigare i år ger mötet oss en unik chans att samfällt agera inför klimatutmaningen. Klimatförändringarna är här och det går allt fortare. När G8-ledarna och deras partners från övriga delar av världen möts i L'Aquila måste den högst prioriterade frågan vara ett globalt, heltäckande och ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn för perioden efter 2012. Får vi ett avtal på plats i linje med vad forskarna kommit fram till kan det verkligen resultera i globala utsläppsminskningar.

Ett avtal i Köpenhamn kommer att visa att vi menar allvar med våra insatser för att klara av klimatutmaningen. Detta kommer i sin tur att stimulera de investeringar som krävs för att bygga upp en grön ekonomi, skapa nya jobb, samt driva på tillväxten under de kommande två eller tre decennierna. De som förstår detta i dag blir också morgondagens vinnare.

Den ekonomiska situationen efter krisen kommer att se annorlunda ut än i dag. Därför måste åtgärderna för att hantera den ekonomiska krisen och bekämpa klimatförändringarna gå hand i hand. Det är en chans vi inte får igen. Vi vet att det finns stora vinster att hämta i fråga om energieffektivitet hos företagen, hos konsumenterna och i den offentliga förvaltningen.

Enligt den internationella energibyrån IEA (International Energy Agency) skulle 54 procent av de minskningar som behövs för att klara gränsen på två graders global uppvärmning kunna uppnås på ett enkelt sätt. Det räcker nämligen med att börja använda de energieffektiva tekniker som redan finns i dag. Den ekonomiska krisen kan därför bli startskottet för smarta klimatlösningar som inte bara spar pengar, utan också bidrar till tryggad energiförsörjning.

Vi åker till L'Aquila med några viktiga mål i sikte. Vi står fast vid att den globala uppvärmningen får bli högst 2 grader. Vi står fast vid det globala målet att utsläppen ska minska med minst 50 procent fram till 2050. Dessutom begär vi att de utvecklade länderna ska minska sina utsläpp med minst 80 procent under samma period och att en väsentlig del av detta ska ha uppnåtts redan efter halva tiden. Finansieringen av kampen mot klimatförändringen är en knäckfråga. Vi är tydliga med att EU kommer att lägga fram förslag i god tid. Vi är beredda att ta vårt fulla ansvar.

De utvecklade länderna har stått för den allra största delen av utsläppen. Därför har vi naturligtvis ett särskilt ansvar för att visa ledarskap. Men enbart detta räcker inte. Även de nya, snabbt växande ekonomierna måste dra sitt strå till stacken. Alla måste dra åt samma håll, enligt principen om delat men differentierat ansvar av var och en efter förmåga.

Europeiska unionen och dess medlemsstater är stolta över vårt åtagande att minska utsläppen med 20 procent fram till 2020. Vi är dessutom beredda att gå längre. Om vi får på plats ett ambitiöst avtal i Köpenhamn vill vi minska dem med 30 procent. Vi vill att andra ska få ta del av våra erfarenheter, till exempel våra kunskaper kring handel med utsläppsrätter. Därför vill vi att alla OECD-länder ska ha anslutit sig till ett sådant system senast 2015. Vi vill dessutom reformera och utveckla det som brukar kallas "clean development mechanism", vilket innebär att de rika länderna finansierar klimatåtgärder i tredje världen och får tillgodoräkna sig motsvarande utsläppsminskningar. Därigenom för vi över nya investeringar och ny teknik till de fattigaste människorna på vår planet för att de inte ska behöva upprepa våra misstag.

Vi är övertygade om att det europeiska ledarskapet kan sy ihop ett avtal i Köpenhamn som vi alla kan vara stolta över. Det finns inget alternativ. För om vi misslyckas nu kommer vi också att misslyckas med att lämna över en bättre värld i arv till våra barn. Låt oss i L'Aquila se klimatförändringen som en stor möjlighet för hela vår planet.