Páginas vistas en total

lunes, abril 30

Suecia insiste ante el coloso de China en los DDHH que harán posible mejores relaciones entrambos


Rådsdiskussion om kapitaltäckningskrav för banker

Förslaget om reviderade kapitaltäckningsregler för banker dominerar mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Bryssel den 2 maj. Diskussionen gäller lagstiftningspaketet CRD IV som huvudsakligen syftar till att införa den globala överenskommelsen Basel 3 med bland annat stärkta krav på kvantitet och kvalitet i bankernas eget kapital. Finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman deltar för Sverige.
Eskil Erlandsson.Foto: Per Arnsäter/Regeringskansliet

Mindre Brysselstyrd fiskepolitik

Sverige och övriga medlemsländer i EU vill se ett ökat regionalt och lokalt ansvar för den gemensamma fiskepolitiken. Det stod klart efter ett möte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar 26-27 april i Luxemburg, då de bland annat diskuterade reformen av den gemensamma fiskepolitiken.
Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Infrastrukturministern tog emot Kapacitetsutredningen

Den 27 april tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot Kapacitetsutredningen av Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon.
- För mig är det viktigt att veta att vi gör rätt saker i rätt ordning. Det ökar möjligheterna att få mer infrastruktur för pengarna. Kapacitetsuppdraget utgör ett bra underlag inför höstens infrastrukturproposition, sa infrastrukturministern i samband med överlämnandet.
Miljöminister Lena Ek, biståndsminister Gunilla Carlsson, Sha Zukang, generalsekreterare för RiO+20 och Brasiliens vice miljöminister Francisco Gaetani håller gemensamt i ett dokument.Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

"The Stockholm Call for Action" överlämnat

Den 25 april avslutades konferensen Stockholm+40 och vid den avslutande ceremonin överlämnade miljöminister Lena Ek och biståndsminister Gunilla Carlsson "the Stockholm Call for Action" till Sha Zukang, generalsekreterare för Rio+20 och Brasiliens vice miljöminister Francisco Gaetani. Tidigare under dagen höll statsminister Fredrik Reinfeldt och Kinas premiärminister Wen Jiabao tal, bland annat om ländernas överenskommelse om samarbete kring hållbar utveckling.
Orange fält med texten
Regeringens nyhetsbrev handlar om konferensen Stockholm+40, som fått sitt namn från det första stora globala miljömötet i FN:s regi som anordnades i Sverige 1972.

Sverige har ratificerat konventionen om klusterammunition

FN har nu mottagit det svenska ratifikationsinstrumentet och meddelat att konventionen för Sveriges del kommer att träda i kraft den 1 oktober 2012.
- Konventionen är ett viktigt led i ansträngningarna att få till stånd ett brett förbud mot klusterammunition och minska det oacceptabla humanitära lidande som följer i dess spår, säger utrikesminister Carl Bildt.

Carin Götblad utsedd till nationell samordnare mot våld i nära relationer

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Det är huvuddragen i satsningen som justitieminister Beatrice Ask, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med den nationella samordnaren Carin Götblad presenterade igår.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till veckans regeringssammanträde - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.
Den svenska och den kinesiska delegationen sittande på var sin sida av ett bordFoto: Baldur Bragason

Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter på agendan för besök av Kinas premiärminister

Läget i världsekonomin, Sveriges och EU:s bilaterala relationer med Kina, hållbar utveckling och innovation, samt aktuella in- och utrikespolitiska frågor stod på dagordningen när statsminister Fredrik Reinfeldt tog emot Kinas premiärminister Wen Jiabao. Men även demokrati och mänskliga rättigheter diskuterades, berättade Fredrik Reinfeldt på pressträffen efter mötet.