Páginas vistas en total

jueves, junio 21

gran acontecimiento mundial que reune a un centenar de países en la legendaria capital turística de Brasil. El Cirsto de Rio a sus pies la ciudad cosmopolita


Den 20-22 juni äger FN:s konferens om hållbar utveckling rum i Rio de Janeiro, Brasilien. Mötet väntas samla närmare 50 000 representanter från regeringar, parlament, städer, civilsamhällsorganisationer, multilaterala organisationer och näringsliv.
sede de la conferencia sobre Desarrollo Sostenible con participación del Rey C.G. de Suecia y altos personeros del  Gobierno del Reino de Suecia. Jueves y Viernes con participación de 86 delegados de otras tantas naciones.

FN har anordnat konferenser på temat hållbar utveckling vart tionde år sedan 1972 då den första konferensen hölls i Stockholm, Rio+20 blir den femte i ordningen. Vid mötet kommer stats- och regeringscheferna att diskutera de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som världen står inför i strävan efter ett hållbart samhälle. De kommer i Rio också lansera ett arbete med globala mål för att bättre kunna mäta hållbarhet, så kallade Sustainable Development Goals (SDG). Avslutningsvis kommer ett slutdokument att undertecknas som förhandlats fram inför mötet.

miércoles, junio 13

cada vez será más dificil engañar al Tesoro en el pago de impuestos camouflados en los "paraísos fiscales"


Regeringen går vidare med lagrådsremiss med effektiva begränsningar av aggressiv skatteplanering

Anders Borg exitoso ministro de Finanzas. f.Martina Huber

Regeringen överlämnar i dag en lagrådsremiss med åtgärder mot skatteplanering med så kallade räntesnurror. Förslaget innebär att möjligheten att undslippa beskattning genom att räntevägen föra ut vinster till skatteparadis upphör. Förslaget som har justerats efter synpunkter från remissinstanser innebär att Skatteverkets möjlighet att i efterhand pröva ett ränteavdrag begränsas och att bevisbördan blir densamma som i andra skattetvister.